Informacje konsumenckie

INFORMACJA KONSUMENCKA PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ (W INTERNECIE)

LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Informacje ogólne

Sprzedawcą rzeczy jest:

Intepro.pl Dominika Wójcik Skolimowska Spółka Komandytowa, os. Mielżyńskiego 80 f, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773225288, REGON:302097490, KRS 0000418998, nr telefonu : 796041816, adres email: intepro.pl@gmail.com

   

Sposób i termin spełnienia świadczenia

Zamówiona rzecz zostanie wysłana do Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, chyba, że w opisie zamawianego przedmiotu jest zawarta inna informacja.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

 • Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację rzeczy niezwłocznie po wykryciu usterki.
 • W zgłoszeniu reklamacji klient zobowiązany jest podać sposób usunięcia wady.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu rzeczoznawcy/ekspertowi sprawdzenia rzeczy w celu weryfikacji czy usterka rzeczywiście ma miejsce.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najwcześniej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin się przedłuża do następnego dnia roboczego.
 • W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie określonym w pkt 4 uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Sprzedawca usuwa zgłoszoną usterkę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie usterki wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Sprzedawcę, w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia i zamontowania części zamiennych lub materiałów.
 • Klient odbiera rzecz wolną od wad w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

 

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 • Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na formularzu dostępnym na stronie firmowej – www.intepro.pl, Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

 • Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy może się rozpocząć jedynie na wyraźne żądanie konsumenta zgłoszone Sprzedawcy. Jeżeli Klient zgłosi takie żądanie i Sprzedawca wykona usługę lub część usługi, a następnie Klient wykona prawo odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty Sprzedawcy za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Dostarczenie rzeczy bez wad

 • Sprzedawca dostarcza Klientowi rzecz zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Sprzedawca jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

Kodeks dobrych praktyk

 • Sprzedawca przyjął i przestrzega Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawcy dostępny pod adresem strony  www.intepro.pl

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:

Urząd miasta Poznania

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem władne są rozstrzygać sądy polubowne, w tym:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:

Urząd miasta Poznania

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem władne są rozstrzygać sądy polubowne, w tym:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

 

 

Kodeks Dobrych Praktyk

Intepro.pl Dominika Wójcik Skolimowska Spółka Komandytowa, os. Mielżyńskiego 80 f, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773225288, REGON:302097490, KRS 0000418998, nr telefonu : 796041816, adres email: intepro.pl@gmail.com zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania poniższych norm i zasad, a także pełnej zgodności naszego postępowania z postanowieniami prawa polskiego i europejskiego oraz dobrymi obyczajami handlowymi.

 

Zobowiązujemy się:

 • kierować firmą w zgodzie z najwyższymi standardami etyki
 • traktować każdego klienta w rzetelny, otwarty i szczery sposób
 • spełniać oczekiwania naszych klientów związane z motoryzacją mądrze i profesjonalnie
 • prezentować oferowane produkty zrozumiale i prawdziwie, wypełniając wszystkie gwarancje i zobowiązania
 • wykonywać naprawy wysokiej jakości po rzetelnych i rynkowych cenach
 • reklamować swoje produkty w sposób prawdziwy i jasny
 • rozwiązywać problemy klienta szybko, dokładnie i skutecznie

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Products stats:
267
Categories stats:
138
New products stats:
0
On sale stats:
0
Sklep jest w trybie podglądu

 

          

 

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:a54b208a01d338cc28ac13a2a4f730bd#0}
Sklep internetowy od home.pl